Ta strona u┐ywa plikˇw Cookie. Korzystaj▒c z tej strony zgadzasz siŕ na umieszczenie tych plikˇw na twoim urz▒dzeniu

Pozosta´┐Ży asortyment

Pozosta´┐Ży asortyment

Pozosta│e produkty to koryta, puszki, z│▒czki, systemy odgromowe, asortyment PCV, drabiny i wiele innych.

Ca│y asortyment dostŕpny w hurtowni MEGAel pochodzi od znanych ba rynku i cenionych przez konsumentˇw, producentˇw.

Producenci to miŕdzy innymi firmy

TT Plast, Scame, Elektromet, Wago, Baks

Krause firmy produkuj▒ce takie sprzŕty jak na przyk│ad:

 • Schodki
 • Drabiny
 • Wysposa┐enie dodatkowe zwiŕkszaj▒ce bezpiecze˝stwo
 • Drabiny do zastosowa˝ specjalnych
 • Drabiny rega│owe
 • Jezdne podesty robocze
 • Drabiny mocowane na sta│e i inne...

Elektroplast

 • Rury proste, karbowane, bezhalogenowe i dwuwarstwowe
 • Listwy instalacyjne CTS, CTS HF, drewnopodobne
 • Systemy przy│▒czeniowe oraz odgromowe - sk│adaj▒ siŕ na nie rury, z│▒czki, uchwyty oraz obejmy

Pawpol

 • Puszki instalacyjne
 • Osprzŕt si│owy, rozdzielnice
 • Obudowy, skrzynki rozdzielcze
 • Osprzŕt oÂwietleniowy
 • Listwy zaciskowe
 • Gniazda i wtyczki telefoniczne
 • Uchwyty i opaski kablowe
 • Instalacja odgromowa

Baks

 • Korytka kablowe
 • Korytka siatkowe
 • Korytka kablowe - system samonoÂny
 • Korytka kablowe - system zewnŕtrzny ciŕ┐ki
 • Drabinki kablowe
 • Drabinki kablowe - system samonoÂny
 • Kana│y podpod│ogowe

Producenci

BAKS

BAKS

Ponad 30 lat do´┐Żwiadczenia w produkcji tras kablowych Od 1986 roku zajmujemy si´┐Ż projektowaniem i pro(...)

SIMET

SIMET

Simet jako czo´┐Żowy polski producent osprz´┐Żtu elektrotechnicznego ju´┐Ż od 50 lat oferuje wszystkim insta(...)

SCAME

SCAME

Filozofia Scame jest oparta na najwa´┐Żniejszym za´┐Żo´┐Żeniu: na ci´┐Żg´┐Żym wytwarzaniu coraz bardziej funkc(...)

TT PLAST

TT PLAST

Producent rur z tworzyw sztucznych TT PLAST S.A. jest jednym z wiod´┐Żcych producent´┐Żw rur os´┐Żonowych w P(...)

Radpol

Radpol

Radpol to wytw´┐Żrca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesy´┐Żu ciep´┐Ża, produkt´┐Żw dla (...)

WAGO

WAGO

Przep´┐Żyw danych i energii to nieod´┐Ż´┐Żczny element infrastruktury transferowej cyfrowego ´┐Żwiata. Produ(...)

PAWBOL

PAWBOL

Pawbol Sp. z o.o. to uznany w Polsce i Europie producent osprz´┐Żtu elektrotechnicznego, kt´┐Żry swoj´┐Ż dzia´┐Ża(...)

ERGOM

ERGOM

Zak´┐Żad Aparatury Elektrycznej - ERGOM. W naszej ofercie mi´┐Żdzy innymi: ko´┐Żc´┐Żwki kablowe, opaski kablowe, (...)

OBO

OBO

OBO Bettermann nale´┐Ży do najbardziej innowacyjnych przedsi´┐Żbiorstw w bran´┐Ży elektrycznej. Najbardziej (...)

SONEL

SONEL

Sonel Sp´┐Żka Akcyjna jest jednym z najwi´┐Żkszych polskich producent´┐Żw przyrz´┐Żd´┐Żw pomiarowych. Od ponad 25 lat pr(...)

ELEKTROPLAST

ELEKTROPLAST

ELEKTROPLAST Sp. z o.o. to producent osprz´┐Żtu elektroinstalacyjnego, kt´┐Żrego historia si´┐Żga 1991 roku. ELEK(...)

KRAUSE

KRAUSE

KRAUSE jest synonimem najwy´┐Ższej jako´┐Żci, innowacyjno´┐Żci i bezpiecze´┐Żstwa. Oferujemy ergonomiczne, wiel(...)